Projekt


Celem projektu Hotel Bliski Dziecku (HBD) jest promocja miejsc noclegowych w Polsce przyjaznych rodzinom z małymi dziećmi. Projekt HBD ma na celu rzeczywiste sprawdzenie jakości oferowanych usług przez kapitułę HBD, dokonanie oceny hotelu, przyznanie mu odpowiedniej liczby punktów, a następnie nadanie tytułu Hotel Bliski Dziecku. Sprawdzone zostanie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort wypoczynku rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży, ale również wyposażenie dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, życzliwość personelu, zdrowe menu dla dzieci oraz zrozumienie potrzeb najmłodszych.

Certyfikat Hotel Bliski Dziecku otrzymają te obiekty, które uzyskają minimum 50% punktów w ocenie ogólnej. Hotel jest weryfikowany przez członka Kapituły – zostają mu przyznane punkty zgodnie z kwestionariuszem.

 

Jakość oferowanych usług jest wyrażana na certyfikacie ilością ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ obiekt uzyskał 90-100% punktów w ocenie ogólnej

♥ ♥ ♥ ♥ obiekt uzyskał 81-89% punktów w ocenie ogólnej

♥ ♥ ♥ obiekt uzyskał 74-80% punktów w ocenie ogólnej

♥ ♥ obiekt uzyskał 66-73% punktów w ocenie ogólnej

♥ obiekt uzyskał 55-65% punktów w ocenie ogólnej

Certyfikat jest przyznawany obiektowi na rok.